top of page

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIS VIVA fam”, reģistrācijas numurs: LV40203282287, juridiskā adrese: "Zariņi", Bukulti, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1024 (turpmāk – VIS VIVA fam) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Tālāk atradīsies informācija par mūsu privātuma politiku un principiem, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Pirms piesakāties mūsu pakalpojumiem, aicinām uzmanīgi iepazīties ar šeit aprakstīto privātuma politiku. Izmantojot mūsu pakalpojumus, lietojot mūsu mājas lapu vai mūsu sociālo mediju lapas, Jūs piekrītat šai privātuma politikai. Ja Jūs nepiekrītat mūsu privātuma politikai, Jūs nedrīkstat izmantot šo mājas lapu vai mūsu pakalpojumus. Personas datus apstrādājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Privātuma politika attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājas lapu, gan citā elektroniskās saziņas ceļā.

1. Personas datu ieguve un izmantošana.

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras VIS VIVA fam ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma/ vienošanās noteikumus vai, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu. 

1.1. Personas datu iegūšana var notikt šādi:

 • Sniedzot kontaktinformāciju, pieprasot piedāvājumu vai iegādājoties pakalpojumu (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.greenitup.lv vai oficiālajos greenitup.lv sociālajos tīklos (Facebook un Instagram).

 • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Tiek izmantots interneta vides analīzes rīks “Google Analytics”, ko piedāvā “Google, Inc.” (turpmāk — “Google”). “Google Analytics” izmanto sīkdatnes — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem, lietošanā saņems “Google”, kas to glabās serveros ASV. “Google” to izmantos, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 • Sniedzot rakstiskus vai mutiskus komentārus vai atsauksmes par VIS VIVA fam paveikto darbu un sadarbību,, kā arī rakstot to mums elektroniski uz ofiss@greenitup.lv, sūtot uz uzņēmuma kontakttālruni +371 26309195 vai sazinoties mūsu oficiālos sociālo tīklu profilos Facebook un Instagram.

 • Atsevišķos gadījumos tie var būt arī maksājuma dati, kas ietver uzņēmuma rekvizītus, citus maksājumu datus, kredītkartes vai debetkartes informāciju un citus finanšu datus, kas mums nepieciešami, lai apstrādātu Jūsu maksājumu.

 • Trešās puses arī var automātiski ievākt Jūsu datus. Mūsu mājas lapā iestrādātos rīkus nodrošina trešās puses. Piemēram, e-pastu mārketinga rīki, lai varat saņemt mūsu jaunumus, vai anketēšanas pakalpojumi. Aicinām ņemt vērā, ka arī šie uzņēmumi var izmantot cookies vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai par Jums ievāktu datus gan no viņu vietnēm, gan no Interneta. To, kā trešās puses ievāc un izmanto tavus datus, nosaka viņu privātuma politikas, kas ir norādītas viņu mājas lapās. Šīs mājas lapas uzturētājs: mozello.com.

 • Caur sīkdatņu tehnoloģiskajiem ekvivalentiem, ieskaitot sociālo mediju pikseļus (pixels) atbilstoši dažādu sociālo mediju vietņu politikām. Šie pikseļi ļauj sociālo mediju vietnēm redzēt, ka apmeklētājs ir apskatījis mūsu mājas lapu, lai pielāgotu reklāmas ziņojumus, ko lietotāji redz apmeklējot sociālo mediju vietni.

2. Iegūto klienta personas datu izmantošana
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam sazināties par konsultāciju, informēt VIS VIVA fam klientus par jaunumiem, izsūtīt piedāvājumus, rēķinus un sagatavot piedāvājumu. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta (atbildot ar STOP uz saņemto e-pastu).

Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam Jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

3. Iegūto personas datu sniegšana trešajām pusēm

Mēs nepārdodam, neizīrējam un nekādi citādi nenododam jebkādu informāciju, kura par Jums ir nonākusi mūsu rīcībā. Mēs varam atklāt Jūsu datus trešajai personai, ieskaitot juristu vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, pakalpojuma vietas vai norises nodrošinātājus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu vai jebkuru citu vienošanos starp Jums un mums. Mēs varam izpaust informāciju, ja to pieprasa likuma normas, ja mēs uzskatām, ka to pieprasa likums, mūsu juridisko tiesību aizsardzība vai, ja to pieprasa tiesa vai cita valsts iestāde. Mēs varam arī apmainīties ar informāciju ar analītiķu pakalpojumu sniedzējiem, lai mēs varētu analizēt, kā mūsu lietotāji izmanto pakalpojumu un uzlabotu lietotāju pieredzi. Mēs varam sniegt Jūsu informāciju tiesību pārņēmējam, ja notiek uzņēmuma apvienošanās, nodalīšana, restrukturizācija, reorganizācija, daļu vai visa uzņēmuma pārdošana vai nodošana.

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt, sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi ofiss@greenitup.lv

5. Klienta personas datu aizsardzība

VIS VIVA fam veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Piekļuve klientu personas datiemKlientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.

7. Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi greenitup.lv tīmekļa apmeklējuma laikā vai pakalpojuma sniegšanas laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.


8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, tādēļ iesakām vienmēr tos pārlūkot atkārtoti, pirms apstiprināšanas.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi ofiss@greenitup.lv

bottom of page